Νικητές ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
EN

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι όροι της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχουν κατατεθεί στoν συμβολαιογράφο Αθηνών Χαράλαμπο Φωτόπουλο, Σόλωνος 47, τ.κ. 106 72, τηλ. 210 3617704 και συντάχθηκε η υπ' αριθμόν  509/8.2.2016 Πράξη Καταθέσεως Όρων Χρήσης.

Οποιοσδήποτε συμμετέχων στην Ενέργεια ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο της παρούσας πράξεως. 

1) Αντικείμενο της Διοργάνωσης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Κηφισιά Αττικής οδός Βιλτανιώτη, αριθμός 31 (στο εξής « Διοργανώτρια»), διοργανώνει την προωθητική ενέργεια «Ένα Φανταστικό Ταξίδι» (στο εξής «ΕΝΕΡΓΕΙΑ»), σε συνεργασία με την εταιρεία «OGILVY ONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.» που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο (εφεξής καλούμενη «OGILVY ONE») και εδρεύει στην οδό Ημαθίας, αρ. 10, Τ.Κ. 153 44, με Α.Φ.Μ. 094188587 και ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (από κοινού αναφερόμενες και ως «οι εταιρείες»), που θα ξεκινήσει  την Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2016 στις 17:00 (ώρα Ελλάδος) και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 στις 23:59 (ώρα Ελλάδος), με δώρα:
Α. Δεκαπέντε (15) τυχερές οικογένειες θα κληρωθούν (σύμφωνα με το άρθρο 3Α κατωτέρω) και θα κερδίσουν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής για προορισμούς εξωτερικού ή εσωτερικού του δικτύου της Διοργανώτριας, ,
Β. Τριάντα  (30) τυχεροί θα επιλεγούν μετά από επιτροπή αποτελούμενη από τις εταιρείες και το έργο της παιδικής ζωγραφιάς τους θα τοποθετηθεί σε υλικά της σειράς in-flight προϊόντων «Aegean Junior Pilots» (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε μπλοκ ζωγραφικής, σε κουτιά από παιδικά γεύματα - junior lunchboxes, κλπ.).
Τα διαδικτυακά εργαλεία της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και την εν γένει παρακολούθησή της επιμελείται η εταιρεία ΟGILVY ONE. Σκοπός της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ είναι να εμπνεύσει τους μικρούς ταξιδιώτες, ενθαρρύνοντας τους να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια καλεί τους χρήστες να επισκεφθούν την παρακάτω διεύθυνση www.fantastikotaxidi.gr, προκειμένου να υποβάλουν μέσω ειδικής φόρμας συμμετοχής, μία ζωγραφιά ή μία ιστορία που έχουν δημιουργήσει τα παιδιά τους, ηλικίας από 3 έως 12 ετών, με θέμα πώς αυτά φαντάζονται τις ιδανικές πόλεις που θα ήθελαν να επισκεφθούν. Για τη ζωγραφιά τα παιδιά μπορούν να συμμετάσχουν χρησιμοποιώντας όποια υλικά θέλουν (πχ., μολύβια ζωγραφικής, ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, κηρομπογιές, μολύβια ακουαρέλας, κολλάζ, κλπ.). Η κάθε παιδική ζωγραφιά ή/και ιστορία θα ανεβαίνει μέσω ειδικής φόρμας συμμετοχής και μπορεί να είναι της μορφής αρχείου εικόνας (πχ jpg, png).

Στο παρακάτω τμήμα, περιγράφεται η ροή που χρειάζεται να ακολουθήσει ο Συμμετέχων:
Α) ο Συμμετέχων θα πρέπει να είναι ενήλικας και να ασκεί την επιμέλεια του τέκνου του (είτε μόνος του είτε από κοινού με την μητέρα/πατέρα του).
Β)  ο Συμμετέχων θα πρέπει να επισκεφθεί την παρακάτω διεύθυνση www.fantastikotaxidi.gr, προκειμένου το παιδί του/τα παιδιά του ηλικίας από 3 έως 12 ετών να αποφασίσουν ποια πόλη/προορισμός τους εμπνέει, για να βασιστούν εκεί και να ζωγραφίσουν ή να περιγράψουν το δικό τους φανταστικό ταξίδι. Η παρουσίαση των πόλεων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζωγραφίσει ή να περιγράψει όποιον προορισμό επιθυμεί από το δίκτυο της Διοργανώτριας και της θυγατρικής αυτή με τον διακριτικό τίτλο Olympic Air.
Γ) ο Συμμετέχων θα πρέπει να φωτογραφίσει ή να σκανάρει την παιδική ζωγραφιά ή ιστορία του/των παιδιού-ών του/, και κατόπιν να επισυνάψει το αρχείο από τον υπολογιστή ή το κινητό του, μέσω της σχετικής φόρμας στην ιστοσελίδα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Στη φόρμα συμμετοχής, οι Συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (τίτλος έργου, περιγραφή έργου, όνομα καλλιτέχνη, ηλικία καλλιτέχνη, όνομα γονέα, επώνυμο γονέα, τηλέφωνο γονέα, e-mail γονέα), αποδεχόμενοι παράλληλα τους όρους συμμετοχής και επιβεβαιώνοντας την υποβολή της συμμετοχής τους στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας.
Γ) Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει όσες φορές επιθυμεί με διαφορετικά έργα είτε του ίδιου παιδιού, είτε του/των άλλου/ων παιδιών  του.
Δ) Οι γονείς θα χρειαστεί να κρατήσουν την πρωτότυπη ζωγραφιά ώστε σε περίπτωση που επιλεγούν για να τοποθετηθούν σε υλικά της σειράς in-flight προϊόντων «Aegean Junior Pilots» (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε μπλοκ ζωγραφικής, σε κουτιά από παιδικά γεύματα - junior lunchboxes, κλπ.) να μπορέσουν να την αποστείλουν στην Διοργανώτρια ώστε να γίνει η τεχνική επεξεργασία που χρειάζεται.

2) Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ έχουν οι οικογένειες με παιδιά που έχουν ηλικία από 3 έως 12 ετών (προσχολική ηλικία και παιδιά δημοτικού). 
Οι οικογένειες μπορεί να αποτελούνται είτε από δύο γονείς, είτε να είναι μονογονεϊκές που έχουν μόνο έναν γονέα, είτε να αποτελούνται από έναν ή δύο κηδεμόνες. Σε κάθε περίπτωση κατά την παραλαβή των υπό 3 Α δώρων θα πρέπει να προσκομίζεται και συναίνεση του έτερου γονέα ή κηδεμόνα (εφόσον αυτός υπάρχει) για την χρήση του Δώρου.
Από την προωθητική ενέργεια, αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Οικογένειες με παιδιά μικρότερα των 3 ετών ή μεγαλύτερα των 12 ετών (σύμφωνα με την ημερομηνία της κλήρωσης).
(β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης.
(γ) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της θυγατρικής αυτής με τον διακριτικό τίτλο Olympic Air
(δ) Οι εργαζόμενοι της OGILVY ONE.
(ε) Οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με τη Διοργανώτρια και των συνδεδεμένων με την OGILVY ONE επιχειρήσεων, και
(στ) τα πρόσωπα συγγένειας α' και β' βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ), (δ) και (ε) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
Στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση δεν ευθύνονται οι ως άνω εταιρίες έναντι κανενός από την κακή χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από την ΕΝΕΡΓΕΙΑ, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της, πρόσωπα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου.
Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής.
Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες δεσμεύονται ότι τα παραπάνω μηνύματα που τυχόν συνοδεύουν τις φωτογραφίες τους είτε είναι ζωγραφιά, είτε ιστορία, καθώς και το περιεχόμενο των φωτογραφιών τους δεν προσβάλλουν την εικόνα των εταιρειών ή τα κρατούντα ήθη, δεν έχουν περιεχόμενο παράνομο ή ανήθικο ή υβριστικό ή δυσφημιστικό, δεν θίγουν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, δεν προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, δεν απεικονίζουν ανήλικους και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να  έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες. Τα έργα ζωγραφιές ή ιστορίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπα έργα του παιδιού του Συμμετέχοντα και να ανήκουν στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή του, είναι απαλλαγμένα από κάθε είδους ελάττωμα ή δικαίωμα, σήμα, ευρεσιτεχνία, ιδέα, όνομα, κ.τ.λ τρίτου.
Οι εταιρείες δύνανται κατά την αποκλειστική κρίση τους να μην δημοσιεύσουν φωτογραφίες οι οποίες δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Πιο συγκεκριμένα οι εταιρείες δικαιούνται να αποκλείουν χρήστες από τον διαγωνισμό και να μην αναπαράγουν οπτικό υλικό ιδίως όταν αυτό εμπεριέχει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία των χρηστών, προσβάλλουν και μειώνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εικόνα των εταιρειών ή τα κρατούντα ήθη, προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή δεν έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες, έχουν περιεχόμενο παράνομο ή ανήθικο, απεικονίζουν ανήλικο, θίγουν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, οι χρήστες τους δεν ενεργούν μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών δεσμευόμενοι από τους νόμους του ελληνικού κράτους και την ισχύουσα νομοθεσία, και εμπεριέχουν περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση ή εμπεριέχει πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.
Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι το περιεχόμενο των φωτογραφιών α) ανήκει στην κατοχή τους, β) δίνει το δικαίωμα στις εταιρείες να αναπαράγουν το υλικό τόσο στον ιστότοπο της προωθητικής ενέργειας (www.fantastikotaxidi.gr), στο site της Διοργανώτριας (www.aegeanair.com) όσο και στα Social Media της Διοργανώτριας (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter), σε Δελτία Τύπου και αφιέρωμα στο BLUE, με σκοπό την περαιτέρω εκμετάλλευση του/των μηνύματος/μηνυμάτων για εμπορικούς ή μη σκοπούς. Παράλληλα, με το παρόν παρέχουν την συγκατάθεση τους αναφορικά με την τοποθέτηση των ζωγραφιών τους (αν ανήκουν στους αναφερομένους υπό 1Β 30 νικητές) σε υλικά της σειράς in-flight προϊόντων «Aegean Junior Pilots» (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε μπλοκ ζωγραφικής, σε κουτιά από παιδικά γεύματα - junior lunchboxes, κλπ.) και την εν γένει προβολή/εκμετάλλευση τους (ως κατωτέρω Παράρτημα - Δήλωση Συναίνεσης).
Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.
Η συμμετοχή στην παρούσα ΕΝΕΡΓΕΙΑ προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, γίνεται οικεία βούληση και πάντοτε αφού πρώτα συμφωνήσουν με τους όρους της προωθητικής ενέργειας. Οι εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους Διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Η πρόσβαση στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των προσωπικών στοιχείων που δηλώνει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών.
Oι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για πολλαπλές συμμετοχές μέσω διαφορετικών έργων τους αλλά μπορούν να αναδειχτούν μία φορά νικητές από τις κληρώσεις.

3) Δώρα – Κλήρωση

Κατά τη διάρκεια της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, θα αναδειχθούν τα παρακάτω (αναφερόμενο υπό 1.Α) δώρα σε δύο (2) στάδια:

  • Δεκαπέντε (15) τυχερές οικογένειες θα κληρωθούν και θα κερδίσουν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής για προορισμούς εξωτερικού ή εσωτερικού του δικτύου της Διοργανώτριας και της θυγατρικής αυτής με διακριτικό τίτλο Olympic Air, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
  • Τριάντα (30) τυχεροί συμμετέχοντες θα επιλεγούν μετά από Επιτροπή αποτελούμενη από τις Εταιρείες και το έργο της παιδικής ζωγραφιάς τους θα τοποθετηθεί εκτυπωμένο σε υλικά της σειράς in-flight προϊόντων «Aegean Junior Pilots» (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε μπλοκ ζωγραφικής, σε κουτιά από παιδικά γεύματα - junior lunchboxes).

Α. Σχετικά με τα δώρα των ταξιδιών, θα διεξαχθούν δύο (2) ηλεκτρονικές κληρώσεις στα γραφεία της OGILVY ONE παρουσία της Διοργανώτριας διαδοχικά στις παρακάτω ημερομηνίες:
10 Μαρτίου και ώρα 16:00 θα κληρωθούν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφή  για 5 αεροπορικά ταξίδια, για τα μέλη 5 οικογενειών.
12 Απριλίου 2016 και ώρα 16:00 θα κληρωθούν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφή  για 5 αεροπορικά ταξίδια, για τα μέλη 5 οικογενειών.

12 Μαΐου 2016 και ώρα 16:00 θα κληρωθούν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφή  για 5 αεροπορικά ταξίδια, για τα μέλη 5 οικογενειών.

Η οικογένεια που θα προκύψει από εκάστοτε κλήρωση, θα ταξιδέψει στον προορισμό που αναπαραστάθηκε στην ζωγραφιά, ή περιγράφηκε στην ιστορία ή αν το επιθυμεί σε άλλο προορισμό της Διοργανώτριας . Αν η πόλη του έργου συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται στο δίκτυο της Διοργανώτριας, τότε ο νικητής μπορεί να επιλέξει έναν προορισμό από το δίκτυο της Διοργανώτριας ή και της θυγατρικής αυτής με τον διακριτικό τίτλο Olympic Air.

Στην κλήρωση συμμετέχουν μόνο χρήστες που υποβάλλουν τη φωτογραφία του έργου τους, όπως αναφέρεται στο πρώτο τμήμα. Για τη διεκδίκηση του δώρου απαιτείται να παρουσιαστεί κατόπιν επικοινωνίας των νικητών με την Διοργανώτρια η πρωτότυπη ζωγραφιά ή ιστορία.

Η επεξεργασία των συμμετοχών στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ και οι κληρώσεις για την ανάδειξη των νικητών γίνεται από τη Διοργανώτρια. Το διαδικτυακό εργαλείο κλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι το http://www.random.org/.

Οι νικήτριες οικογένειες της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με την ΕΝΕΡΓΕΙΑ, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με e-mail: contest@aegeanair.com.
Μετά τις κληρώσεις, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τη νικήτρια οικογένεια για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και λόγων ανωτέρας βίας) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάδειξης των νικητών, τότε η Διοργανώτρια, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές.
Αναλυτικά οι όροι για τα αεροπορικά εισιτήρια αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

B. Σχετικά με τα αναφερόμενα υπό 1. Β δώρα, η αξιολόγηση και τελική επιλογή των έργων, από το σύνολο των έργων των συμμετεχόντων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα γίνει από Επιτροπή αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους της Διοργανώτριας και έναν της OGILVY ONE κατά τη δική τους διακριτική τους ευχέρεια. Οι τριάντα (30) ζωγραφιές  που θα προκριθούν θα εκτυπωθούν σε υλικά της σειράς in-flight προϊόντων «Aegean Junior Pilots» (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε μπλοκ ζωγραφικής, σε κουτιά από παιδικά γεύματα - junior lunchboxes, κλπ.). Τα κριτήρια επιλογής της κάθε ζωγραφιάς  είναι αυστηρά αισθητικά – καλλιτεχνικά, αλλά η επιλογή γίνεται πάντοτε κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής χωρίς καμία υποχρέωση αιτιολόγησης.
Οι ζωγραφιές που θα εκτυπωθούν στα υλικά «Aegean Junior Pilots» θα τοποθετηθούν και μοιραστούν σε πτήσεις της Διοργανώτριας που θα πραγματοποιηθούν χρονικά μετά τη λήξη της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ χωρίς χρονικό περιορισμό ως προς τη διάρκεια χρήσης ή εφαρμογής.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα χρήσης του σχεδίου των ζωγραφιών ή των ιστοριών των χρηστών για κινήσεις διαφημιστικής προβολής και προώθησης, με αναφορά στον καλλιτέχνη δημιουργό τους.
Σε περίπτωση επικοινωνίας της Διοργανώτριας με την κάθε νικήτρια οικογένεια, θα ζητηθούν τηλεφωνικά τα ελάχιστα αναγκαία προσωπικά δεδομένα τους, ώστε η Διοργανώτρια να προβεί σε όλες τις αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες (ανακοίνωση, αποστολή δώρου, κλπ.). Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση οποιουδήποτε δώρου (εισιτήρια, χρήση έργων στα υλικά «Aegean Junior Pilots») στις νικήτριες οικογένειες τελεί επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στη Διοργανώτρια, από τις εν λόγω οικογένειες των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα όρο (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου, ληξιαρχική πράξη γεννήσεων ή διαβατήριο για τους ανήλικους, συναίνεση του άλλου γονέα), εντός της προθεσμίας που ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό δώρο δε θα αποδίδεται.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Social Media, SMS, καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και στα καταστήματα της εταιρείας, τα ονόματα των νικητών. Με τη συμμετοχή τους στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ, οι συμμετέχοντες λογίζεται ότι δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.
Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, καμία συμμετέχουσα οικογένεια δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτήν του Δώρου, σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν πρότερη δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην ιστοσελίδα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

4) Ημερομηνία έναρξης-λήξης προωθητικής ενέργειας

Η προωθητική ενέργεια θα ξεκινήσει την Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2016 στις 17:00 (ώρα Ελλάδος) και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 στις 23:59  (ώρα Ελλάδος). Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Διαγωνισμού (περιλαμβανομένων των όποιων μηχανογραφικών υποσυστημάτων - Διαδικτυακών Εργαλείων αντίστροφης χρονομέτρησης που θέτει στη διάθεση της η OGILVY ONΕ αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης στην εφαρμογή της συμμετοχής στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ως άνω ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, όπως αυτή θα δημοσιευτεί στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας, κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαδικασίας της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής.

5) Προσωπικά δεδομένα

Στον ιστότοπο της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι εταιρείες δύνανται να αναφέρουν προσωπικά στοιχεία  των νικητών όπως όνομα του παιδιού και την ηλικία του.

6) Αλλαγή Όρων Χρήσης

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες/χρήστες, μέσω της σελίδας της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (www.fantastikotaxidi.gr).

7) Ρητή Δήλωση-Συγκατάθεση-Αποδοχή εκ μέρους των Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Η συμμετοχή κάθε οικογένειας και ανηλίκου στην ενέργεια συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων τους για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια και την υπεύθυνη εταιρία για την παρακολούθηση της προωθητικής ενέργειας (προσωπικά δεδομένα). Η χρήση της βάσης δεδομένων που θα συλλέγει από την συγκεκριμένη ΕΝΕΡΓΕΙΑ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Διοργανώτρια για διαφημιστικούς σκοπούς στο μέλλον αναφορικά με την προώθηση των δικών της υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ συναινούν στην παράδοση της βάσης δεδομένων της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ από την OGILVY ONE προς την Διοργανώτρια για παρακολούθηση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και το αντίστροφο.

Η συμμετοχή στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για συλλογή, καταχώρηση, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την OGILVY ONE για το σκοπό διεκπεραίωσης της παρούσας ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 (όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν). Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την OGILVY ONE είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στo πλαίσιo και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997. Με τη λήξη της παρούσας ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, το αρχείο θα καταστραφεί. Η OGILVY ONE δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες στην ενέργεια ή για στατιστικούς λόγους. Η OGILVY ONE δικαιούται επίσης (εφόσον λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες/ενδιαφερόμενους) να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες οι Εταιρείες έχουν συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, η κάθε συμμετέχουσα οικογένεια διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (οδός Βιλτανιώτη, αρ. 31, Τ.Κ. 145 64, Κηφισιά, τηλ. 210 6261000).
Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτήν την ΕΝΕΡΓΕΙΑ δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.
(β) Είναι άνω των 18 ετών
(γ) Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω ΕΝΕΡΓΕΙΑ της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους.
(δ) Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
(ε) Δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου και συγγενικά δικαιώματα.
(στ) Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
(ζ) Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στις εταιρείες για την προβολή της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και των αποτελεσμάτων της μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του Διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Οι εταιρείες επιφυλάσσονται να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
(η) Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Οι εταιρείες επίσης διατηρούν το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την απόδοση του δώρου.

8) Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων - Ευθύνη

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και των ημερομηνιών παράδοσης των δώρων, ή να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά την διάρκεια της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή μετά την λήξη της. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά στους χρήστες που θα υποβάλουν τα έργα τους μέσω του ιστότοπου της ενέργειας όσο και στους αλλοδαπούς επιβάτες που θα παραλαμβάνουν τα δώρα που θα αναδειχθούν μέσα από την ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε παραλήπτη δώρου ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της παρούσας ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή της νέας ημερομηνίας που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση, παράταση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα ΕΝΕΡΓΕΙΑ αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση της λήξουσας ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, είτε απόδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

9) Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της OGILVY ONE.

10) Συγκατάθεση χρήσης οπτικού υλικού

Οι συμμετέχοντες στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ παρέχουν με την συμμετοχή τους τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις εταιρίες για την προβολή των έργων και των προσωπικών στοιχείων τους στην εν λόγω ΕΝΕΡΓΕΙΑ ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, οι εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των τυχερών μικρών δημιουργών και των οικογενειών που παρέλαβαν τα δώρα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, βίντεο και φιλμ, και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με την παρούσα ΕΝΕΡΓΕΙΑ για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα ΕΝΕΡΓΕΙΑ παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

11) Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με την ΕΝΕΡΓΕΙΑ, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.
Ο συμμετέχων δηλώνει με την συμμετοχή του στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Όροι αεροπορικών εισιτηρίων-δώρων.

Τα αεροπορικά εισιτήρια παρέχονται σε οικονομική θέση με επιστροφή και αφορούν αποκλειστικά σε πτήσεις της Διοργανώτριας ή/και της θυγατρικής αυτής με το διακριτικό τίτλο Olympic Air από προορισμό σε προορισμό (point-to-point) ή σε πτήσεις με ενδιάμεσο σταθμό.
Τα αεροπορικά εισιτήρια προσφέρονται με δικαίωμα επιβεβαιωμένης κράτησης (Space Confirmed) και δεν μπορούν να εκδοθούν με ανοιχτή ημερομηνία (open). Σε περίπτωση αλλαγής μετά την έκδοση του εισιτηρίου θα προκύπτει τέλος επανέκδοσης (reissue fee) είκοσι Ευρώ (20€). Σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να αλλάξει η διαδρομή ή η κατηγορία θέσης του εισιτηρίου.
Οι φόροι και τα τέλη αεροδρομίου (όπως ισχύουν τη δεδομένη χρονική περίοδο), συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και δεν επιβαρύνουν το νικητή και τον ή την συνοδό του.
Τα αεροπορικά εισιτήρια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην ίδια πτήση, την ίδια ημέρα και ώρα από την οικογένεια (γονείς και παιδί).
Το ταξίδι πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 30/05/2017 . Εξαιρούνται οι παρακάτω χρονικές περίοδοι: 10/03/2016 - 15/03/2016, 24/03/2016 - 28/03/2016, 22/04/2016 - 08/05/2016, 31/05/2016 - 03/06/2016, 01/08/2016 - 31/08/2016, 24/10/2016 - 29/10/2016, 21/12/2016 - 08/01/2017, 24/02/2017-28/02/2017, 24/03/2017-27/03/2017, 12/04/2014-18/04/2017, 29/04/2017-2/05/2017.
Η πραγματοποίηση της κράτησης και έκδοσης των αεροπορικών εισιτηρίων υπόκειται στους περιορισμούς της διαθεσιμότητας θέσεων κατά τις επιθυμητές ημερομηνίες ταξιδιού.
Η κράτηση και η έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά μετά από επικοινωνία του νικητή με το τμήμα έκδοσης εισιτηρίων της εταιρείας στο e-mail servicingoffice@aegeanair.com ή στo τηλέφωνo 0030 210 6261709.
Ρητά συμφωνείται ότι τα αεροπορικά εισιτήρια δεν πωλούνται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Τα αεροπορικά εισιτήρια αφορούν σε πτήσεις που εκτελούνται μόνο από την Διοργανώτρια και τη θυγατρική αυτής με το διακριτικό τίτλο Olympic Air και δεν είναι δυνατή η αλλαγή αεροπορικής εταιρείας.
Κάθε εισιτήριο που δεν χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε λόγο ακυρώνεται και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.
Η ευθύνη του Αερομεταφορέα είναι περιορισμένη σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία.

Διευκρινίζεται ότι οι Δεκαπέντε (15) τυχερές οικογένειες που θα κληρωθούν (σύμφωνα με το άρθρο 3Α ανωτέρω) θα κερδίσουν από ένα (1)αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής για κάθε μέλος της οικογένειας, στο δίκτυο της Διοργανώτριας και της θυγατρικής αυτής με τον Διακριτικό τίτλο Olympic Air.

Mε την 509/8.2.2016 που έχει κατατεθεί στον συμβολαιογράφο Αθηνών Χαράλαμπο Φωτόπουλο, Σόλωνος 47, τ.κ. 106 72, τηλ. 210 3617704:

Τροποποιείται το άρθρο 1. Αντικείμενο Διοργάνωσης   των όρων του Διαγωνισμού «Ένα Φανταστικό ταξίδι» που έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Όλγα Φωτοπούλου, Σόλωνος 47, τ.κ. 106 72, τηλ. 210 3617704 και συντάχθηκε η υπ' αριθμόν 531/10.5.2016, η οποία αφορά στην

Παράταση της λήξης του διαγωνισμού από την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 στις 23:59 στην Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου στις 23:59.

Τροποποιείται το άρθρο 1. Αντικείμενο Διοργάνωσης   των όρων του Διαγωνισμού «Ένα Φανταστικό ταξίδι» που έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Όλγα Φωτοπούλου, Σόλωνος 47, τ.κ. 106 72, τηλ. 210 3617704 και συντάχθηκε η υπ' αριθμόν 509/8.2.2016, η οποία αφορά στην

Διαφοροποίηση του αριθμού των δώρων και πιο συγκεκριμένα

Α. είκοσι εφτά (27)  τυχερές οικογένειες θα κληρωθούν (σύμφωνα με το άρθρο 3Α κατωτέρω) και θα κερδίσουν από ένα (1)αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής για κάθε μέλος της οικογένειας (μέχρι 4 μέλη έκαστη οικογένεια) προορισμούς εξωτερικού ή εσωτερικού του δικτύου της Διοργανώτριας.

Β. πενήντα  (50) τυχεροί θα επιλεγούν μετά από επιτροπή αποτελούμενη από τις εταιρείες και το έργο της παιδικής ζωγραφιάς τους θα τοποθετηθεί σε υλικά της σειράς in-flight προϊόντων «Aegean Junior Pilots» (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε μπλοκ ζωγραφικής, σε κουτιά από παιδικά γεύματα - junior lunchboxes, κλπ.).

Τροποποιείται το άρθρο 3. Δώρα – Κλήρωση η οποία αφορά στην διαφοροποίηση του αριθμού των δώρων και πιο συγκεκριμένα είκοσι εφτά (27) τυχερές οικογένειες θα κληρωθούν (σύμφωνα με το άρθρο 3Α κατωτέρω) και θα κερδίσουν από ένα (1)αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής για κάθε μέλος της οικογένειας (μέχρι 4 μέλη έκαστη οικογένεια) προορισμούς εξωτερικού ή εσωτερικού του δικτύου της Διοργανώτριας και της θυγατρικής αυτής με τον διακριτικό τίτλο Olympic Air.

πενήντα (50) τυχεροί συμμετέχοντες θα επιλεγούν μετά από Επιτροπή αποτελούμενη από τις Εταιρείες και το έργο της παιδικής ζωγραφιάς τους θα τοποθετηθεί εκτυπωμένο σε υλικά της σειράς in-flight προϊόντων «Aegean Junior Pilots» (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε μπλοκ ζωγραφικής, σε κουτιά από παιδικά γεύματα - junior lunchboxes).

Επίσης τροποποιείται το 3Α.

Α. Σχετικά με τα δώρα των ταξιδιών, θα διεξαχθούν εφτά (7) ηλεκτρονικές κληρώσεις στα γραφεία της OGILVY ONE παρουσία της Διοργανώτριας διαδοχικά στις παρακάτω ημερομηνίες:

10 Μαρτίου και ώρα 16:00 θα κληρωθούν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφή  για 5 αεροπορικά ταξίδια, για τα μέλη 5 οικογενειών. Και πιο συγκεκριμένα ένα(1) αεροπορικό εισιτήριο για κάθε μέλος έκαστης οικογένειας (μέχρι 4 μέλη έκαστη οικογένεια)

12 Απριλίου 2016 και ώρα 16:00 θα κληρωθούν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφή  για 5 αεροπορικά ταξίδια, για τα μέλη 5 οικογενειών. Και πιο συγκεκριμένα ένα(1) αεροπορικό εισιτήριο για κάθε μέλος έκαστης οικογένειας (μέχρι 4 μέλη έκαστη οικογένεια)

12 Μαΐου 2016 και ώρα 16:00 θα κληρωθούν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφή  για 5 αεροπορικά ταξίδια, για τα μέλη 5 οικογενειών. Και πιο συγκεκριμένα ένα(1) αεροπορικό εισιτήριο για κάθε μέλος έκαστης οικογένειας (μέχρι 4 μέλη έκαστη οικογένεια)

13 Ιουνίου 2016 και ώρα 16:00 θα κληρωθούν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφή  για 3 αεροπορικά ταξίδια, για τα μέλη 3 οικογενειών. Και πιο συγκεκριμένα ένα(1) αεροπορικό εισιτήριο για κάθε μέλος έκαστης οικογένειας (μέχρι 4 μέλη έκαστη οικογένεια)

12 Ιουλίου 2016 και ώρα 16:00 θα κληρωθούν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφή  για 3 αεροπορικά ταξίδια, για τα μέλη 3 οικογενειών. Και πιο συγκεκριμένα ένα(1) αεροπορικό εισιτήριο για κάθε μέλος έκαστης οικογένειας (μέχρι 4 μέλη έκαστη οικογένεια)

10 Αυγούστου 2016 και ώρα 16:00 θα κληρωθούν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφή  για 3 αεροπορικά ταξίδια, για τα μέλη 3 οικογενειών. Και πιο συγκεκριμένα ένα(1) αεροπορικό εισιτήριο για κάθε μέλος έκαστης οικογένειας (μέχρι 4 μέλη έκαστη οικογένεια)

12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 16:00 θα κληρωθούν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφή  για 3 αεροπορικά ταξίδια, για τα μέλη 3 οικογενειών. Και πιο συγκεκριμένα ένα(1) αεροπορικό εισιτήριο για κάθε μέλος έκαστης οικογένειας (μέχρι 4 μέλη έκαστη οικογένεια)

Τροποποιείται το άρθρο 4. Ημερομηνία έναρξης-λήξης προωθητικής ενέργειας η οποία αφορά στην παράταση της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού από την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 στις 23:59 στην Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου στις 23:59.

Επίσης τροποποιείται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ως εξής:

Το ταξίδι των 15 οικογενειών που θα κληρωθούν στις 10 Μαρτίου 2016 , 12 Απριλίου 2016 και 12 Μαΐου 2016 πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 30/05/2017 . Εξαιρούνται οι παρακάτω χρονικές περίοδοι: 10/03/2016 - 15/03/2016, 24/03/2016 - 28/03/2016, 22/04/2016 - 08/05/2016, 31/05/2016 - 03/06/2016, 01/08/2016 - 31/08/2016, 24/10/2016 - 29/10/2016, 21/12/2016 - 08/01/2017, 24/02/2017-28/02/2017, 24/03/2017-27/03/2017, 12/04/2014-18/04/2017, 29/04/2017-2/05/2017.

Το ταξίδι των οικογενειών που θα κληρωθούν στις  13 Ιουνίου 2016 πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 30/06/2017. Εξαιρούνται οι παρακάτω χρονικές περίοδοι: 10/03/2016 - 15/03/2016, 24/03/2016 - 28/03/2016, 22/04/2016 - 08/05/2016, 31/05/2016 - 03/06/2016, 01/08/2016 - 31/08/2016, 24/10/2016 - 29/10/2016, 21/12/2016 - 08/01/2017, 24/02/2017-28/02/2017, 24/03/2017-27/03/2017, 12/04/2014-18/04/2017, 29/04/2017-2/05/2017, 2/06/2017-6/06/2017.

Το ταξίδι των οικογενειών που θα κληρωθούν στις  12 Ιουλίου 2016  πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 30/06/2017. Εξαιρούνται οι παρακάτω χρονικές περίοδοι: 10/03/2016 - 15/03/2016, 24/03/2016 - 28/03/2016, 22/04/2016 - 08/05/2016, 31/05/2016 - 03/06/2016, 01/08/2016 - 31/08/2016, 24/10/2016 - 29/10/2016, 21/12/2016 - 08/01/2017, 24/02/2017-28/02/2017, 24/03/2017-27/03/2017, 12/04/2014-18/04/2017, 29/04/2017-2/05/2017, 2/06/2017-6/06/2017.

Το ταξίδι των οικογενειών που θα κληρωθούν στις  10 Αυγούστου 2016 και στις 12 Σεπτεμβρίου 2016  πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 30/09/2017. Εξαιρούνται οι παρακάτω χρονικές περίοδοι: 10/03/2016 - 15/03/2016, 24/03/2016 - 28/03/2016, 22/04/2016 - 08/05/2016, 31/05/2016 - 03/06/2016, 01/08/2016 - 31/08/2016, 24/10/2016 - 29/10/2016, 21/12/2016 - 08/01/2017, 24/02/2017-28/02/2017, 24/03/2017-27/03/2017, 12/04/2014-18/04/2017, 29/04/2017-2/05/2017, 2/06/2017-6/06/2017, 01/08/2017-31/08/2017.

Όροι συμμετοχής Νικητές